องค์กรสมาชิกทั้งหมด ใน รหัสไปรษณีย์ 62100 Villa Potenza, แคว้นมาร์เก

1-10
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, สหภาพแรงงาน
Via di Vittorio, 2, 62100 Macerata MC, Italy
www.cgilmacerata.it
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
2. Anffas
Via Luigi Vanvitelli, 32, 62100 Macerata MC, Italy
www.anffasmacerata.it
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Piazza Giuseppe Mazzini, 42, 62100 Macerata MC, Italy
www.aclimacerata.it
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Via V. Alfieri, 8, 62100 Macerata MC, Italy
4.5 
www.csasisma.org
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Via Giosuè Carducci, 23, 62100 Macerata MC, Italy
www.mondosolidale.org
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Via Enrico De Nicola, 35, 62100 Villa Potenza MC, Italy
www.gruppocinofilomc.it
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, การจัดการองค์กร
Via Famiglia Palmieri, 26, 62100 Macerata MC, Italy
macerata.ordingegneri.it
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Via Benedetto Croce, 10, 62100 Macerata MC, Italy
www.associazionepraxis.it
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Via Oreste Calabresi, 5, 62100 Macerata MC, Italy
avismacerata.it
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Via F. Panfilo, 36, 62100 Macerata MC, Italy
5.0 
www.gasmc.org