โบสถ์ ใน รหัสไปรษณีย์ 61100 Pesaro, แคว้นมาร์เก

1-7
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว, โบสถ์
Via Pietro Petrucci, 25, 61100 Pesaro PU, Italy
www.arcidiocesipesaro.it
ศาสนา, โบสถ์
Via Ludovico Zacconi, 61100 Pesaro PU, Italy
www.pesarocultura.it
ศาสนา, โบสถ์
Via G. Passeri, 98, 61100 Pesaro PU, Italy
www.arcidiocesipesaro.it
ศาสนา, โบสถ์
Via Trebbiantico, ., 61100 Pesaro Pesaro Urbino, Italy
4.5 
ศาสนา, โบสถ์
Via della Libertà, 2, 61100 Ginestreto PU, Italy
โบสถ์
Viale della Vittoria · 61100
โบสถ์
Via Petrucci · 61100
1-7