ห้องสมุด ใน รหัสไปรษณีย์ 30030 Robegano, แคว้นเวเนโต

1-10
ห้องสมุด
Piazza IV Novembre, 48, 30030 Maerne VE, Italy
www.comune.martellago.ve.it
ห้องสมุด, ร้านและแผงหนังสือ
Via Roma, 67, 30030 Pianiga VE, Italy
www.comune.pianiga.ve.it
ห้องสมุด, ร้านและแผงหนังสือ
Piazza Aldo Moro, 2, 30030 Salzano VE, Italy
bimetrove.regione.veneto.it
ห้องสมุด
Ca' Dolfin, 3825, 30030 Venezia VE, Italy
5.0 
www.unive.it
ห้องสมุด, ร้านและแผงหนังสือ
Via Veneto, 2, 30030 Vigonovo VE, Italy
www.comune.vigonovo.ve.it
ห้องสมุด
Via Roncaglia, 7, 30030 Fossò VE, Italy
www.comune.fosso.ve.it
ห้องสมุด
Via S. Maurizio, 0, 30030 Venezia VE, Italy
www.centropattaro.it
ห้องสมุด
Riviera S. Pietro, 83, 30030 Mira VE, Italy
ห้องสมุด
Piazza Angelo Pastrello, 1, 30030 Venezia VE, Italy
ห้องสมุด
Via S. Sebastiano, 1686, 30030 Venezia VE, Italy