โรงแรมและโมเต็ล ใน รหัสไปรษณีย์ 04027 Ponza, แคว้นลาซีโอ

1-10
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Via Panoramica, 04027 Ponza LT, Italy
4.5  · €€€€ · +39 0771 80113+39 0771 80113  · เปิดแล้ว
www.hotelchiaiadiluna.com
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Via Panoramica, 04027 Ponza LT, Italy
4.5  · €€€ · +39 0771 809954+39 0771 809954  · เปิดแล้ว
www.santadomitilla.com
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Via Chiaia di Luna, 04027 Ponza LT, Italy
5.0  · €€ · +39 0771 80128+39 0771 80128  · เปิดแล้ว
www.piccolohoteluisa.it
กีฬาและนันทนาการ, อื่นๆ ที่พัก
Via Chiaia di Luna snc, 04027 Ponza LT, Italy
5.0  · €€ · +39 0771 80113+39 0771 80113  · เปิดแล้ว
www.hotelchiaiadiluna.com
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Via Madonna, 04027 Ponza LT, Italy
4.0  · € · +39 0771 80135+39 0771 80135  · เปิดแล้ว
www.torredeiborboni.com
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Via Piscine Naturali, 04027 Ponza LT, Italy
4.5  · €€ · +39 0771 808922+39 0771 808922  · เปิดแล้ว
www.hotelortensia.it
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Via Parata, 1, 04027 Ponza LT, Italy
4.5  · +39 0771 80036+39 0771 80036  · เปิดแล้ว
www.hotelbellavistaponza.it
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Via Dante Alighieri, 64, 04027 Ponza LT, Italy
4.0  · +39 0771 80593+39 0771 80593  · เปิดแล้ว
www.gennarinoamare.com
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Via Roma, 4, 04027 Ponza LT, Italy
4.5  · €€ · +39 0771 80205+39 0771 80205  · เปิดแล้ว
www.hotelfeola.it
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
Piazza Carlo Pisacane, 19, 04027 Ponza LT, Italy
www.hotelmari.it