1-10
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Via Sante Bargellini, 18, 00157 Roma RM, Italy
4.5  · +39 06 450 6162+39 06 450 6162  · เปิดแล้ว
www.associazioneasta.com
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, องค์กรสมาชิกอื่น
Via dei Monti di Pietralata, 16, 00157 Roma RM, Italy
www.arci.it
การขนส่งทางโลจิสติกส์, ที่ทำการไปรษณีย์
Via Camesena, 38, 00157 Roma RM, Italy
www.pelicanexpress.it
อสังหาริมทรัพย์, ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
NOMENTANA, Via di Pietralata, 318, 00157 Roma RM, Italy
www.infissitek.it
การปรับปรุุงอาคาร, การติดตั้งระบบไฟฟ้า
Martellona I RM, Italy
4.5  · +39 392 595 9785+39 392 595 9785  · เปิดแล้ว
www.idraulico-roma.net
การปรับปรุุงอาคาร, การติดตั้งระบบไฟฟ้า
00157 Roma RM, Italy
4.0  · +39 389 245 6452+39 389 245 6452  · เปิดแล้ว
www.idraulicoromaeprovincia.it
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
Via Giuseppe Seguenza, 7, 00157 Roma RM, Italy
www.gfcarval.it
บาร์ ผับและร้านเหล้า, รถประจำทางและรถไฟ
Via della Pietra Sanguigna, 00157 Roma RM, Italy
4.5  · € · +39 06 714 0401+39 06 714 0401  · เปิดแล้ว
quintiliumlvcocktailbar.business.site
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
Via Casimiro Teja, 29, 00157 Roma RM, Italy
5.0  · +39 334 324 7905+39 334 324 7905  · เปิดแล้ว
www.george-it.webnode.it
กิจกรรมการขนส่งอื่น, บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค
Via dei Monti Tiburtini, 590/592/594, 00157 Roma RM, Italy
5.0  · +39 06 451 4776+39 06 451 4776  · เปิดแล้ว
www.mbe.it