สุขภาพและการแพทย์ ใน รหัสไปรษณีย์ 00157 โรม

1-10
สุขภาพและการแพทย์, โรงพยาบาล
Viale Battista Bardanzellu, 8, 00157 Roma RM, Italy
3.5  · +39 06 41431+39 06 41431  · เปิดแล้ว
www.aslroma2.it
นักโภชนาการ, สุขภาพและการแพทย์
โรม
5.0  · +39 324 779 9909+39 324 779 9909  · เปิดแล้ว
www.giuliogaudio.com
สุขภาพและการแพทย์
Largo Antonio Beltramelli, 36, 00157 Roma RM, Italy
สุขภาพและการแพทย์
Ospedale Sandro Pertini, Centro Medico Colaiaco, Via dei Monti Tiburtini, 572, Via dei Monti Tiburtini, 385, 00157 Roma RM,
5.0  · +39 338 541 1142+39 338 541 1142  · เปิดแล้ว
www.maddalenazippi.it
สุขภาพและการแพทย์
Via Sante Bargellini, 33, 00157 Roma RM, Italy
5.0  · +39 06 8893 8649+39 06 8893 8649  · เปิดแล้ว
www.gestioneimmobiliaresbarra.jimdo.com
สุขภาพและการแพทย์
Via Eugenio Checchi, 8, 00157 Roma RM, Italy
สุขภาพและการแพทย์, จิตแพทย์และนักจิตวิทยา
Largo Camesena, 16, 00157 Roma RM, Italy
+39 06 8901 6100+39 06 8901 6100  · เปิดแล้ว
centroclinicoalma.it
อายุรแพทย์, สุขภาพและการแพทย์
Via degli Ortaggi, 4, 00157 Roma RM, Italy
สุขภาพและการแพทย์
Via dei Monti Tiburtini, 385/389, 00157 Roma RM, Italy
endoscopia-gastroenterologia.it
สุขภาพและการแพทย์
Via dei Monti Tiburtini, 568/570/572, 00157 Roma RM, Italy
www.dottori.it