สวนสาธารณะ ใน รหัสไปรษณีย์ 00122 Lido di Ostia, แคว้นลาซีโอ

1-10
สวนสาธารณะ
00122 Ostia, Metropolitan City of Rome, Italy
4.0   · เปิดแล้ว
รถประจำทางและรถไฟ, สวนสาธารณะ
Via della Stazione di Castel Fusano, 24, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
www.atac.roma.it
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว, สวนสาธารณะ
Via Mar dei Sargassi, 68, 00122 Ostia Lido RM, Italy
4.0  · +39 06 5636 8266+39 06 5636 8266  · เปิดแล้ว
www.insiemeperlosport.it
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว, สวนสาธารณะ
Viale della Pineta di Ostia, 46, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
www.fantaparco.it
สวนสาธารณะ
Viale Mediterraneo, 77, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
4.5 
www.comune.roma.it
สวนสาธารณะ
Viale della Pineta di Ostia, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
4.0 
สวนสาธารณะ
Viale Ernesto Orrei, 26, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
4.0  · +39 06 0606+39 06 0606  · เปิดแล้ว
www.comune.roma.it
สวนสาธารณะ
Via Desiderato Pietri, 4, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
3.0 
www.rodariparcofantasia.it
กีฬาและนันทนาการ, สวนสาธารณะ
9. Pineta
Viale Mediterraneo, 77, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
5.0   · เปิดแล้ว
สวนสาธารณะ
Viale della Vittoria, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
3.0   · เปิดแล้ว