ปั๊มน้ำมัน ใน รหัสไปรษณีย์ 00122 Lido di Ostia, แคว้นลาซีโอ

1-10
สถานีบริการเชื้อเพลิง
1. Tamoil
Via Lucio Lepidio, 00122 Lido di Ostia, Roma RM, Italy
4.0  · +39 06 560 1830+39 06 560 1830  · เปิดแล้ว
www.tamoil.it
สถานีบริการเชื้อเพลิง, สาธารณูปโภค
Piazza Francesco Conteduca, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
4.0  · +39 800 101 290+39 800 101 290  · เปิดแล้ว
www.enistation.com
สถานีบริการเชื้อเพลิง, สินค้ากีฬา
Via delle Fiamme Gialle, 71, 00122 roma RM, Italy
4.0  · +39 06 566 7690+39 06 566 7690  · เปิดแล้ว
www.lumigasostia.it
สถานีบริการเชื้อเพลิง
Viale Giuseppe Genoese Zerbi, 00122 Roma RM, Italy
สถานีบริการเชื้อเพลิง
5. Tamoil
Viale della Marina, 13, 00122 Roma RM, Italy
4.0  · +39 06 560 0632+39 06 560 0632  · เปิดแล้ว
www.tamoil.it
สถานีบริการเชื้อเพลิง
6. Agip
Via Capo Soprano, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
4.5   · เปิดแล้ว
www.enistation.com
สถานีบริการเชื้อเพลิง
Piazza Francesco Conteduca, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
4.0  · +39 06 568 5620+39 06 568 5620  · เปิดแล้ว
www.enistation.com
สถานีบริการเชื้อเพลิง, ห้างสรรพสินค้า
Viale Capitan Casella, 33, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
3.5  · €
สถานีบริการเชื้อเพลิง, การจัดการองค์กร
Via Agostino Scaparro, 3A, 00122 Roma RM, Italy
3.5  · +39 06 8982 4712+39 06 8982 4712  · เปิดแล้ว
www.enelenergia.it
สถานีบริการเชื้อเพลิง, การผลิตภาพยนตร์ ทีวีและวิดีโอ
Viale Capitan Casella, 46A, 00122 Roma RM, Italy
www.cnpenergia.it