ตู้เอทีเอ็ม ใน รหัสไปรษณีย์ 00122 Lido di Ostia, แคว้นลาซีโอ

1-10
ธนาคาร, สหภาพเครดิต
Via Pietro Rosa, 37, 00122 Lido di Ostia RM
www.bccroma.it
ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม
Via Alessandro Piola Caselli, 80, 00122 Roma RM, Italy
www.mps.it
ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม
Viale dei Promontori, 127, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
3.0 
ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม
Piazza Sagona, 6/E, 00122 Roma RM, Italy
www.creval.it
ชอปปิ้ง, ธนาคาร
Via Capo Scalea, 17, 00122 Roma RM
centrovediteroma.business.site
ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม
Via Claudio, 19, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
www.unicredit.it
ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม
Viale Paolo Orlando, 33, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
www.sella.it
ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม
Via Carlo del Greco, 1, 00122 Roma RM, Italy
www.popso.it
ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม
Via Alessandro Piola Caselli, 52, 00122 Roma RM, Italy
www.bpm.it
บริการทางการเงิน, ธนาคาร
Via Ermanno Carlotto, 56, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
www.gruppocarige.it