การทหาร ใน รหัสไปรษณีย์ 00122 Lido di Ostia, แคว้นลาซีโอ

1-4
หน่วยงานราชการ, การทหาร
00122 Ostia, Metropolitan City of Rome, Italy
4.0 
www.esercito.difesa.it
การทหาร
Via Litoranea, 8, 00122 Lido di Castel Fusano RM, Italy
หน่วยงานราชการ, การทหาร
Via delle Fiamme Gialle, 16, 00122 Roma
หน่วยงานราชการ, องค์กรสมาชิกอื่น
Via Capo delle Armi, 58, 00122 Roma
1-4