ชุมชนและรัฐบาล ใน รหัสไปรษณีย์ 00061 Vigna di Valle, แคว้นลาซีโอ

1-10
บริหารรัฐกิจ
Via Lungolago delle Muse, 11, 00061 Vigna di Valle RM, Italy
www.dragolago.it
บริหารรัฐกิจ
Piazza del Comune, 1, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
ห้องสมุด
Largo dello Zodiaco, 21, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
บริหารรัฐกิจ
Piazza del Comune, 7, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
4.5   · เปิดแล้ว
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
งานสังคมสงเคราะห์
Via di S. Stefano, 22, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
4.5  · +39 06 999 6393+39 06 999 6393  · เปิดแล้ว
ที่ทำการไปรษณีย์
Largo dello Zodiaco, 2, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
3.5  · +39 06 9990 0249+39 06 9990 0249  · เปิดแล้ว
www.poste.it
บริหารรัฐกิจ
Viale Reginaldo Belloni, 7, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
บริหารรัฐกิจ
Via degli Ontani, 29, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
ห้องสมุด
Via Anguillarese, 45, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
ตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
Via Caduti Di Nassirya, 7, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
3.0  · +39 06 9990 1265+39 06 9990 1265  · เปิดแล้ว
www.carabinieri.it