ชุมชนและรัฐบาล ใน รหัสไปรษณีย์ 00061 Vigna di Valle, แคว้นลาซีโอ

1-10
บริหารรัฐกิจ
Piazza del Comune, 1, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
ห้องสมุด
Largo dello Zodiaco, 21, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
bibliotechesbcs.it
ที่ทำการไปรษณีย์
Via Anguillarese, 117, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.nuovaposta.com
ที่ทำการไปรษณีย์
Largo dello Zodiaco, 2, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.poste.it
บริหารรัฐกิจ
Viale Reginaldo Belloni, 7, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
สุขภาพและการแพทย์
Via F. Chopin, 2, 00061 Anguillara Sabazia RM
งานสังคมสงเคราะห์
Via della Mola Vecchia, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.anguillarabenecomune.it
อสังหาริมทรัพย์, บริหารรัฐกิจ
Via Prato Viale, Anguillara Sabazia, RM 00061, Italy
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
การขนส่งทางโลจิสติกส์, ที่ทำการไปรษณีย์
Via Comunale di S. Francesco, 78, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
5.0 
www.brt.it
บริหารรัฐกิจ
Via degli Ontani, 29, 00061 Anguillara Sabazia RM, Italy
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it