ชุมชนและรัฐบาล ใน รหัสไปรษณีย์ 00052 Marina di Cerveteri, แคว้นลาซีโอ

1-10
บริหารรัฐกิจ
Piazza Risorgimento, 1, 00052 Cerveteri RM, Italy
www.comune.cerveteri.rm.it
อื่นๆ ที่พัก, การพักผ่อนในบ้าน กระท่อมและรีสอร์ท
Via della Circonvallazione, 20, 00052 Cerveteri RM, Italy
4.5 
00052 Cerveteri, Metropolitan City of Rome, Italy
4.5   · เปิดแล้ว
ห้องสมุด, ร้านและแผงหนังสือ
Via Francesco Rosati
www.comune.cerveteri.rm.it
ดับเพลิงและการกู้ภัย
Via Fontana Morella, 77, 00052 Marina di Cerveteri RM, Italy
www.vigilfuoco.it
บริษัทจัดหางาน, บริหารรัฐกิจ
Piazzale Roselle, 9/10, 00052 Cerveteri RM, Italy
www.regione.lazio.it
บริหารรัฐกิจ, การจัดการองค์กร
Via Settevene Palo, 185, 00052 Cerveteri RM, Italy
Via Sant'Antonio, 00052 Cerveteri RM, Italy
4.5 
ที่ทำการไปรษณีย์
Via I. Chirieletti, 7/A, 00052 Cerveteri RM, Italy
www.sailpost.it
ดับเพลิงและการกู้ภัย
Via Quarto del Boschetto, 15, 00052 Cerveteri RM, Italy
www.picantincendio.it