ชุมชนและรัฐบาล ใน รหัสไปรษณีย์ 00052 Marina di Cerveteri, แคว้นลาซีโอ

1-10
บริหารรัฐกิจ
Largo Rosario Ragusa 2, 00052 Cerveteri RM, Italy
www.cerveteri1929.it
บริหารรัฐกิจ
Via Cales, 6, 00052 Marina di Cerveteri RM, Italy
4.5  · €€  · เปิดแล้ว
บริหารรัฐกิจ
Km. 4.000, Via Furbara Sasso, 00052 Cerveteri RM, Italy
บริหารรัฐกิจ
Via Sergio Angelucci, 00052 Cerveteri RM, Italy
5.0  · +39 338 369 6353+39 338 369 6353  · เปิดแล้ว
www.studio-movimento.it
อสังหาริมทรัพย์, บริหารรัฐกิจ
Piazza Risorgimento, 1, 00052 Cerveteri RM, Italy
3.5  · +39 06 896301+39 06 896301  · เปิดแล้ว
www.comune.cerveteri.rm.it
ดับเพลิงและการกู้ภัย, ค้าส่งสินค้าการเกษตร
Via Fontana Morella, 00052 Marina di Cerveteri RM, Italy
www.vigilfuoco.it
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย), งานสังคมสงเคราะห์
Via Tuscolo, 11, 00052 Marina di Cerveteri RM, Italy
www.studiomedicomassari.com
ห้องสมุด, ร้านและแผงหนังสือ
Via Francesco Rosati, 00052 Cerveteri RM, Italy
5.0  · +39 06 994 3285+39 06 994 3285  · เปิดแล้ว
www.comune.cerveteri.rm.it
ตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
Via dei Gerani, 27, 00052 Marina di Cerveteri RM, Italy
4.0  · +39 06 990 2445+39 06 990 2445  · เปิดแล้ว
www.carabinieri.it
ที่ทำการไปรษณีย์
Viale Fregene, 100, 00052 Cerveteri RM, Italy
3.5  · +39 06 990 0747+39 06 990 0747  · เปิดแล้ว
www.poste.it