1-10
อสังหาริมทรัพย์, โรงพยาบาล
00013 Tor Lupara, Metropolitan City of Rome Capital, Italy
www.nomentanahospital.it
นักโภชนาการ
Via Nomentana, 618, 00013 Fonte Nuova RM, Italy
fioravantibiologanutrizionista.weebly.com
ทันตแพทย์
Via Venezia Giulia, 19, 00013 Fonte Nuova RM, Italy
www.albertobattistelli.com
จิตแพทย์และนักจิตวิทยา, คลีนิคการแพทย์
Via S. d'Acquisto, 4, 00013 Fonte Nuova RM, Italy
www.federicopiccirilli.it
สุขภาพและการแพทย์, โรงพยาบาล
Via Valle dei Corsi, 26, 00013 Fonte Nuova RM, Italy
www.alliancemedical.it
การแพทย์ทางเลือก, เภสัชกรรมและร้านขายยา
Via Monteleone, 5, 00013 Fonte Nuova RM, Italy
สุขภาพและการแพทย์
Via Giovanni Giolitti, 12/C, 00013 Mentana RM, Italy
จิตแพทย์และนักจิตวิทยา, โรงพยาบาล
Via Antonio Moscatelli, 276-282, 00013 Mentana RM, Italy
www.centromedicoriabilitativo.it
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
Via Cesare Battisti, 14, 00013 Tor Lupara RM, Italy
5.0  · +39 333 187 6108+39 333 187 6108  · เปิดแล้ว
สุขภาพและการแพทย์, การแพทย์ทางเลือก
Via Giuseppe Parini, 15, 00013 Tor Lupara, Fonte Nuova RM, Italy
www.naturopatiaroma.it