ชุมชนและรัฐบาล ใน รหัสไปรษณีย์ 00010 Villa Adriana, แคว้นลาซีโอ

1-10
อสังหาริมทรัพย์, บริหารรัฐกิจ
Piazza Cesare Battisti, 14, 00010 Marcellina RM, Italy
www.comune.marcellina.rm.it
งานสังคมสงเคราะห์, บ้านพักฟื้น
Via Roma, 7/9, 00010 Gallicano Nel Lazio RM, Italy
www.legamedamore.it
ตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
Via Giuseppe Garibaldi, 41, 00010 Montelibretti RM, Italy
4.0  · +39 06 231 2033+39 06 231 2033  · เปิดแล้ว
www.carabinieri.it
บริหารรัฐกิจ
Piazza Conti, 2, 00010 Poli RM, Italy
www.comune.poli.rm.it
บริหารรัฐกิจ
Piazza S. Liberata, 2, 00010 Sant'Angelo Romano RM, Italy
www.comune.santangeloromano.rm.it
ตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
Via Indipendenza, 00010 Marcellina RM, Italy
5.0  · +39 0774 424020+39 0774 424020  · เปิดแล้ว
www.comune.marcellina.rm.it
บริหารรัฐกิจ
Largo Luigi Sturzo, 6, 00010 San Gregorio Da Sassola RM, Italy
www.comune.sangregoriodasassola.rm.it
ที่ทำการไปรษณีย์
Via Giuseppe Garibaldi, 43, 00010 Montelibretti RM, Italy
www.poste.it
ตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
Via Dante Alighieri, 22, 00010 San Polo dei Cavalieri RM, Italy
5.0  · +39 0774 416800+39 0774 416800  · เปิดแล้ว
บริหารรัฐกิจ
Viale Aldo Moro, 44A, 00010 Gallicano Nel Lazio RM, Italy
www.gallicanonellazio.rm.gov.it