ธุรกิจในMahrīz

โรงแรมและการท่องเที่ยว
บริการทางการเงิน

อุตสาหกรรม

การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม
 ศาสนา: 31.4%
 โรงแรมและการท่องเที่ยว: 14.3%
 บริการทางการเงิน: 11.4%
 การศึกษา: 8.6%
 บริการในท้องถิ่น: 8.6%
 ชอปปิ้ง: 8.6%
 ความบันเทิง: 2.9%
 ร้านอาหาร: 2.9%
 อาหาร: 2.9%
 บริการไปรษณีย์: 2.9%
 ชุมชนและรัฐบาล: 2.9%
 กีฬาและกิจกรรม: 2.9%
ประชากร26,364
รหัสโทรศัพท์352
เวลาท้องถิ่นวันอังคาร 10:40
ช่วงเวลาเวลามาตรฐานอิหร่าน
รุ้งและแวง31.58428° / 54.4428°

แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด

ขนาด 3.0 และสูงกว่า
วันที่เวลาขนาดระยะทางความลึกสถานที่ลิงค์
18/10/1707:37563 กม.10,000 ม.64km SE of Mehriz, Iranusgs.gov
14/3/1223:174.577 กม.8,000 ม.central Iranusgs.gov
28/8/0513:444.560.8 กม.5,000 ม.central Iranusgs.gov
1/4/0210:324.368.7 กม.33,000 ม.central Iranusgs.gov
6/7/9022:584.211.6 กม.33,000 ม.central Iranusgs.gov
25/11/8908:004.296 กม.33,000 ม.central Iranusgs.gov
23/6/8908:47447.6 กม.33,000 ม.central Iranusgs.gov
30/12/7905:084.678 กม.33,000 ม.central Iranusgs.gov
16/2/7813:344.553.1 กม.33,000 ม.central Iranusgs.gov
31/12/7613:104.434.3 กม.62,000 ม.central Iranusgs.gov

ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ Mahrīz, Yazd

วันแรกสุด  วันล่าสุด 
 ขนาด 3.0 และสูงกว่า   ขนาด 4.0 และสูงกว่า   ขนาด 5.0 ขึ้นไป