Iran Zamin Middle School

 3 รีวิว
Zanjan, Zanjan Province, Iran

โทรศัพท์
024 1426 9444024 1426 9444

สื่อสังคม 
ที่อยู่ 
Zanjan, Zanjan Province, Iran
เมือง: Zanjān
เขตปกครอง: Ostān-e Zanjān
ประเทศ: อิหร่าน

เกี่ยวกับ

Iran Zamin Middle School ตั้งอยู่ที่ Zanjān Iran Zamin Middle School กำลังทำงานในกิจกรรม การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 024 1426 9444
หมวดหมู่:การศึกษา, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป.
รหัส ISIC:85, 8521.

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาใกล้ Iran Zamin Middle School

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ