การออกแบบเฉพาะทาง ใน รหัสโทรศัพท์ 227 Shahrak-e Bābā Salmān, Ostān-e Tehrān

1-2