ผู้รับจ้างทั่วไป ใน โมซูล

1-10
การก่อสร้างอาคาร, ผู้รับจ้างทั่วไป
المثنى، Mosul, Iraq
ผู้รับจ้างทั่วไป, ชอปปิ้ง
Mosul, Iraq
ผู้รับจ้างทั่วไป, ชอปปิ้ง
Mosul 41002, Iraq
4.5 
projects.uomosul.edu.iq
ผู้รับจ้างทั่วไป, ร้านฮาร์ดแวร์
Zakho way, Duhok, Iraq
www.istikbal.com.tr
ผู้รับจ้างทั่วไป
11 Aylol Road, Duhok, Iraq
www.daroelec.com
การก่อสร้างอาคาร, การก่อสร้างบ้าน
Unnamed Road، Bardarash, Iraq
ผู้รับจ้างทั่วไป, ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
Unnamed Road, Iraq
5.0  · +964 750 385 3525+964 750 385 3525  · เปิดแล้ว
ผู้รับจ้างทั่วไป
Qazi Mohammad Road, Duhok, Iraq
andaziar.iq
ผู้รับจ้างทั่วไป
Qazi Mohammad Road, Duhok, Iraq
การก่อสร้างอาคาร, ผู้รับจ้างทั่วไป
None