หน่วยงานราชการ ใน รหัสโทรศัพท์ 62 Dihok, Dihok

1-5
หน่วยงานราชการ, บริหารรัฐกิจ
Bajerke Dumez, Iraq
www.duhoktp.com
ดับเพลิงและการกู้ภัย
V273+8G7, Duhok, Iraq
5.0  · 62115
บริหารรัฐกิจ
Duhok, Iraq
www.krgpod.com
บริหารรัฐกิจ
Duhok, Iraq
duhokhealth.org
บริหารรัฐกิจ
Duhok, Iraq
1-5