ร้านคอมพิวเตอร์ ใน รหัสโทรศัพท์ 62 Dihok, Dihok

1-1