พระอุโบสถ ใน รหัสโทรศัพท์ 1360 Chakrāta, รัฐอุตตราขัณฑ์

1-1