โรงแรมและการท่องเที่ยว ใน Giv‘at Yesha‘yahu, Jerusalem

1-3
อื่นๆ ที่พัก
78, Givat Yeshayahu, 99825, Israel
4.5  · +972 50-574-4333+972 50-574-4333  · เปิดแล้ว
my.weekend.co.il
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว, การเดินทางและการขนส่ง
Giv'at Yesha'ayahu, Israel
www.adulamwinery.com
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว
38، Israel
1-3