ธุรกิจในNzérékoré

อุตสาหกรรม

การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม
 การศึกษา: 21.4%
 ชอปปิ้ง: 15.7%
 โรงแรมและการท่องเที่ยว: 11.3%
 ศาสนา: 10.7%
 ยานยนต์: 7.5%
 ร้านอาหาร: 7.5%
 อาหาร: 5.7%
 การแพทย์: 5.7%
 บริการทางการเงิน: 5%
 อื่นๆ: 9.4%
ประชากร132,728
รหัสโทรศัพท์3091
เวลาท้องถิ่นวันศุกร์ 16:06
ช่วงเวลาเวลามาตรฐานกรีนิช
สภาพอากาศ35.7°C ฟ้าใส
รุ้งและแวง7.75624° / -8.8179°