ธุรกิจในKankan

อุตสาหกรรม

การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม
 ร้านอาหาร: 16.7%
 การศึกษา: 15%
 โรงแรมและการท่องเที่ยว: 13.2%
 ชอปปิ้ง: 13.2%
 ยานยนต์: 7.7%
 บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 7.7%
 ศาสนา: 7.3%
 บริการทางการเงิน: 5.6%
 อาหาร: 4.7%
 อื่นๆ: 9%
ประชากร193,830
รหัสโทรศัพท์3071
เวลาท้องถิ่นวันเสาร์ 11:31
ช่วงเวลาเวลามาตรฐานกรีนิช
สภาพอากาศ33.3°C มีเมฆกระจาย
รุ้งและแวง10.38542° / -9.30568°