อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ใน รหัสโทรศัพท์ 65 ประเทศกินี

1-3
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
Immeuble Siifama, Route le prince, Conakry, Guinea
สั่งซื้อทางไปรษณีย์และร้านค้าบนหน้าเว็บ, อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
2. Falico
Unnamed Road, Conakry, Guinea
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
CWH8+7HX, Forecariah, Guinea
1-3