1-10
การศึกษา, การศึกษาอื่น
C. Argentina, 26, 10001 Cáceres, Spain
www.autoescuelalasarenas.com
การศึกษาอื่น, โรงเรียนสอนขับรถ
Av. de la Bondad, 18, 10002 Cáceres, Spain
www.autoescuelalasarenas.com
การศึกษาอื่น, โรงเรียนสอนขับรถ
Av. de Hernán Cortés, 58, 10004 Cáceres, Spain
www.autoescuelalasarenas.com
การศึกษา
Av. Virgen de Guadalupe, 33, 4ª planta, 10001 Cáceres, Spain
portal.academiaabacos.com
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาอื่น
Av. los Narros, 1, 10004 Cáceres, Spain
www.carlostello.es
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาอื่น
Calle Gral. Margallo, 32, 10003 Cáceres, Spain
www.educatec.org
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Campus Universitario, Av. de la Universidad, S/N, 10003 Cáceres, Spain
www.unex.es
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาอื่น
Calle Italia, 13, 10005 Cáceres, Spain
www.ginerdelosrioscaceres.com
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาอื่น
Calle Martín Cerezo, 14, 10004 Cáceres, Spain
www.colegiosanjosecaceres.es
คอนเสิร์ตและโรงละคร, การศึกษาวัฒนธรรม
Pol. Ind. la Cañada, nave 1, 10190 Casar de Cáceres, Cáceres, Spain
www.lanavedelduende.com