ธุรกิจในHolzdorf

อุตสาหกรรม

การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม
 โรงแรมและการท่องเที่ยว: 17.3%
 บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 17.3%
 ชอปปิ้ง: 13.6%
 อุตสาหกรรม: 12.3%
 บริการดูแลบ้าน: 7.4%
 การแพทย์: 7.4%
 ร้านอาหาร: 6.2%
 อื่นๆ: 18.5%
ประชากร920
รหัสโทรศัพท์435243554358
เวลาท้องถิ่นวันศุกร์ 20:33
ช่วงเวลาเวลาฤดูร้อนยุโรปกลาง
รุ้งและแวง54.55° / 9.88333°
รหัสไปรษณีย์24364

รหัสพื้นที่

รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน Holzdorf
 รหัสโทรศัพท์ 35389: 31.5%
 รหัสโทรศัพท์ 4352: 24.7%
 รหัสโทรศัพท์ 4935: 24.7%
 รหัสโทรศัพท์ 4943: 10.1%
 อื่นๆ: 9%