อุตสาหกรรม ใน รหัสไปรษณีย์ 12349 เบอร์ลิน

1-10
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Buckower Damm 70, 12349 Berlin, Germany
4.5 
kolonie-goldregen.de
รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ทำฟาร์ม
Buckower Damm 205, 12349 Berlin, Germany
4.5  · +49 30 6041644+49 30 6041644  · เปิดแล้ว
www.bauer-mette.de
กีฬาและนันทนาการ, องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Buckower Damm 82, 12349 Berlin, Germany
www.kleingartenverband-neukoelln.de
การก่อสร้างอาคาร, งานก่อสร้างอื่น
Warmensteinacher Str. 59a, 12349 Berlin, Germany
www.boeba.de
การก่อสร้างอาคาร
Delmer Steig 15, 12349 Berlin, Germany
5.0  · +49 30 74374761+49 30 74374761  · เปิดแล้ว
www.bogensport-schliebener.de
องค์กรสมาชิกอื่น
Deutsch-Kroner-Ring 25, 12349 Berlin, Germany
4.5 
www.kolonie-marienfelder-weg.de
การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ, อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด
Warmensteinacher Str. 58, 12349 Berlin, Germany
4.5  · +49 30 72325526+49 30 72325526  · เปิดแล้ว
my-mevlevi.com
องค์กรสมาชิกอื่น
Buckower Damm 13, 12349 Berlin, Germany
4.0  · +49 30 7218718+49 30 7218718  · เปิดแล้ว
www.schwarz-weiss-neukoelln.de
การเกษตร
Ilgenweg 7, 12349 Berlin, Germany
rauhaarteckel-vom-odinsee.de
องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Michel-Klinitz-Weg 18, 12349 Berlin
5.0  · +49 30 7431014+49 30 7431014  · เปิดแล้ว
humanistisch.de