โรงพยาบาล ใน รหัสไปรษณีย์ 12249 เบอร์ลิน

1-10
โรงพยาบาล
Gallwitzallee 123/143, 12249 Berlin, Germany
3.0  · +49 30 767830+49 30 767830  · เปิดแล้ว
www.marienkrankenhaus-berlin.de
โรงพยาบาล
Gallwitzallee 123, 12249 Berlin, Germany
www.marienkrankenhaus-berlin.de
โรงพยาบาล
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin
3.5  · +49 30 767830+49 30 767830  · เปิดแล้ว
www.marienkrankenhaus-berlin.de
โรงพยาบาล, บ้านพักฟื้น
Kamenzer Damm 1E, 12249 Berlin, Germany
tww-berlin.de
โรงพยาบาล, บ้านพักฟื้น
Kamenzer Damm 1, 12249 Berlin, Deutschland
โรงพยาบาล
Gallwitzallee 115/121, 12249 Berlin, Deutschland
+49 30 76783258+49 30 76783258  · เปิดแล้ว
www.marienkrankenhaus-berlin.de
โรงพยาบาล
Wedellstraße 58, 12249 Berlin, Germany
โรงพยาบาล
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin, Deutschland
+49 30 76783258+49 30 76783258  · เปิดแล้ว
www.marienkrankenhaus-berlin.de
โรงพยาบาล, การจัดการองค์กร
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin, Deutschland
www.seniorenstift-st-josef.de
โรงพยาบาล
Friedrichrodaer Str. 125, 12249 Berlin, Germany