Zhangjiakou Educational College (Southwest Gate 2)

 1 รีวิว
Qiaoxi, Zhangjiakou, China

โทรศัพท์
0313 816 17300313 816 1730

เว็บไซต์ 
www.zjkjyxy.cn
สื่อสังคม 
อีเมล 
chenziwen@lantk.com
ที่อยู่ 
Qiaoxi, Zhangjiakou, China
เมือง: Zhangjiakou
พื้นที่ใกล้เคียง: Qiaoxi
เขตปกครอง: มณฑลเหอเป่ย์
ประเทศ: จีน

เกี่ยวกับ

Zhangjiakou Educational College (Southwest Gate 2) ตั้งอยู่ที่ Zhangjiakou Zhangjiakou Educational College (Southwest Gate 2) กำลังทำงานในกิจกรรม การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 0313 816 1730 คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zhangjiakou Educational College (Southwest Gate 2) ได้ที่ www.zjkjyxy.cn คุณสามารถติดต่อบริษัททางอีเมลได้ที่
หมวดหมู่:อุดมศึกษา.
รหัส ISIC:8530.

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)ใกล้ Zhangjiakou Educational College (Southwest Gate 2)

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ