Xuancheng No.4 Elementary School

 1 รีวิว
46 Jincheng S Rd, Xuanzhou Qu, Xuancheng Shi, Anhui Sheng, China

โทรศัพท์
0563 282 34950563 282 3495

เว็บไซต์ 
xc4x.net
สื่อสังคม 
เมือง: Luancheng
พื้นที่ใกล้เคียง: Xuanzhou
เขตปกครอง: มณฑลเหอเป่ย์
ประเทศ: จีน

เกี่ยวกับ

Xuancheng No.4 Elementary School ตั้งอยู่ที่ Luancheng Xuancheng No.4 Elementary School กำลังทำงานในกิจกรรม โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษา คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 0563 282 3495 คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Xuancheng No.4 Elementary School ได้ที่ xc4x.net
หมวดหมู่:การศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา.
รหัส ISIC:85, 8510.

โรงเรียนประถมศึกษาใกล้ Xuancheng No.4 Elementary School

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ