Sanjiang Experimental School

 1 รีวิว
Raocheng Rd, Quanzhou Xian, Guilin Shi, Guangxi Zhuangzuzizhiqu, China
สื่อสังคม 
เมือง: กุ้ยหลิน
พื้นที่ใกล้เคียง: Quanzhou
เขตปกครอง: เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
ประเทศ: จีน

เกี่ยวกับ

Sanjiang Experimental School ตั้งอยู่ที่ กุ้ยหลิน Sanjiang Experimental School กำลังทำงานในกิจกรรม การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
หมวดหมู่:การศึกษา, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป.
รหัส ISIC:85, 8521.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาใกล้ Sanjiang Experimental School

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ