1-10
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
92 Weijin Road, Nankai, Tianjin, China, 300072
www.tju.edu.cn
การศึกษาอื่น, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
117 Machang Rd, Hexi District, Tianjin, Tianjin, China
www.tjfsu.edu.cn
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
106 Nanjing Rd, Heping, China
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
13th St, Binhai, Tianjin, China
www.tust.edu.cn
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า, การศึกษาวัฒนธรรม
88 Jianshe Rd, Xiao Bai Lou Shang Ye Qu, Heping, China
www.228.com.cn
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
25 Zhujiang Rd, Hexi District, Tianjin, Tianjin, China
www.tjufe.edu.cn
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
117 Xi'an Rd, Heping, China
www.tjyz.org
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
Nankai Erwei Rd, Nankai District, Tianjin, China
www.nkzx.cn
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
22 Nankai 4th Rd, Nankai District, Tianjin, China
www.nkzx.cn
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาอื่น
1 Pingshan Rd, Hexi District, Tianjin, Tianjin, China
tj.aoshu.com