การติดตั้งระบบไฟฟ้า ใน รหัสโทรศัพท์ 132 ประเทศจีน

1-2
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า, การติดตั้งระบบไฟฟ้า
China, Zhejiang Sheng, Hangzhou Shi, Jianggan Qu, 新塘路皋塘西二区
การติดตั้งระบบไฟฟ้า, ชอปปิ้ง
Haimen, Nantong, China
www.samsung.com
1-2