ชั่วโมง 
วันนี้ · ปิดแล้ว เพิ่มเติม

โทรศัพท์
0371-810500371-81050

เว็บไซต์ 
dgnlc.bise-ctg.gov.bd
สื่อสังคม 
ที่อยู่ 
63R8+XMQ, Dighinala, Bangladesh
เมือง: Chittagong
เขตปกครอง: Chittagong
ประเทศ: บังกลาเทศ

เกี่ยวกับ

Dighinala Degree College ตั้งอยู่ที่ Chittagong Dighinala Degree College กำลังทำงานในกิจกรรม การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 0371-81050 คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dighinala Degree College ได้ที่ dgnlc.bise-ctg.gov.bd
หมวดหมู่:อุดมศึกษา.
รหัส ISIC:8530.

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)ใกล้ Dighinala Degree College

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ