งานก่อสร้างอื่น ใน รหัสโทรศัพท์ 49 Brčko, Brčko

1-4
ผู้ค้าส่ง, ชอปปิ้ง
Grbavica b.b., Brčko 76000, Bosnia & Herzegovina
www.vokel.com
การติดตั้งและการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ, การติดตั้งเครื่องทำความร้อนและการซ่อมแซม
Maoča 76208, Bosnia & Herzegovina
www.kassek-kgh.ba
ผู้รับเหมามุงหลังคา
Malezijski put bb, 76206, Bosnia & Herzegovina
การติดตั้งเครื่องทำความร้อนและการซ่อมแซม
Maoča, Bosnia & Herzegovina
4.5 
www.termotehnik.ba
1-4