1-10
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
72270, Bosnia & Herzegovina
4.5  · $$$$ · +387 30 515-770+387 30 515-770
www.fzf.edu.ba
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
44°13'37.5"N 17°38'47.9"E, Bosnia & Herzegovina
www.iu-travnik.com
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Azapovići 439, Kiseljak 71250, Bosnia & Herzegovina
www.pfk.edu.ba
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา
Josipa bana Jelačića 79, Kiseljak 71250, Bosnia & Herzegovina
smsfojnica.com
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Školska 23, Travnik 72270, Bosnia & Herzegovina
unvi.edu.ba
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาอื่น
Mostarska, Travnik 72270, Bosnia & Herzegovina
www.medresa.edu.ba
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
7. Ceps
Josipa bana Jelačića 18, Kiseljak 71250, Bosnia & Herzegovina
www.ceps.edu.ba
โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษา
Bristovi 70230, Bosnia and Herzegovina
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
Aleja Konzula 5, Travnik 72270, Bosnia & Herzegovina
4.5  · $$$$ · +387 30 540-876+387 30 540-876
www.eft.ba
โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษา
1. mart/ožujak bb, Bosnia & Herzegovina
osbusovaca.ba