โบสถ์ ใน รหัสโทรศัพท์ 2231 Purkersdorf, รัฐโลว์เออร์ออสเตรีย

1-10
ศาสนา, โบสถ์
Hauptpl., 3002 Purkersdorf, Austria
4.5  · +43 2231 63383+43 2231 63383  · เปิดแล้ว
www.erzdioezese-wien.at
ศาสนา, โบสถ์
Kirchengasse 6, 3003 Gablitz, Austria
4.5  · +43 2231 63519+43 2231 63519  · เปิดแล้ว
www.erzdioezese-wien.at
ศาสนา, โบสถ์
Irenental 1, 3011 Purkersdorf, Austria
www.maria-im-wienerwald.com
ศาสนา, โบสถ์
Hauptpl. 7, 3002 Purkersdorf, Austria
4.5  · +43 2231 63383+43 2231 63383  · เปิดแล้ว
www.pfarre-purkersdorf.at
บ้านพักหลังเกษียณ, ศาสนา
Bachgasse 1-2, 3003 Gablitz, Austria
4.5  · +43 2231 634150+43 2231 634150  · เปิดแล้ว
www.st-barbara-gablitz.at
ศาสนา, โบสถ์
Hauersteigstraße 51, 3003 Gablitz, Austria
5.0  · +43 2231 63519+43 2231 63519  · เปิดแล้ว
www.erzdioezese-wien.at
โบสถ์
Pfarrhofgasse 1, 3002 Purkersdorf, Austria
www.erzdioezese-wien.at
ศาสนา, โบสถ์
Deutschwaldstraße, 3002 Purkersdorf, Austria
5.0  · +43 2231 63383+43 2231 63383  · เปิดแล้ว
www.erzdioezese-wien.at
ศาสนา, โบสถ์
Hamerlinggasse 4, 3003 Hannbaum, Austria
3.0  · +43 2231 63519+43 2231 63519  · เปิดแล้ว
www.erzdioezese-wien.at
ศาสนา, โบสถ์
Bahnhofstraße 2, 3002 Purkersdorf, Österreich
www.erzdioezese-wien.at