บริการเทคนิคการก่อสร้าง ใน รหัสโทรศัพท์ 2231 Purkersdorf, รัฐโลว์เออร์ออสเตรีย

1-10
บริการเทคนิคการก่อสร้าง, การจัดการองค์กร
Tullnerbachstraße 55-57, 3011 Purkersdorf, Österreich
www.luger.eu
บริการเทคนิคการก่อสร้าง, การออกแบบเฉพาะทาง
Wiener Str. 7, 3002 Purkersdorf, Austria
www.zt-kath.at
บริการเทคนิคการก่อสร้าง
Hauptpl. 11, 3002 Purkersdorf, Österreich
www.vermessungkoller.at
บริการเทคนิคการก่อสร้าง, การจัดการองค์กร
Uferstraße 25, 3011 Purkersdorf, Österreich
www.hof-partner.at
บริการเทคนิคการก่อสร้าง
Wintergasse 117, 3002 Purkersdorf, Österreich
บริการเทคนิคการก่อสร้าง, การจัดการองค์กร
Herrengasse 8, 3002 Purkersdorf, Österreich
บริการเทคนิคการก่อสร้าง, การจัดการองค์กร
Wagner-Jauregg-Gasse 16, 3003 Gablitz, Austria
www.qualitainment.at
บริการเทคนิคการก่อสร้าง, การติดตั้งระบบไฟฟ้า
Linzerstraße 191-193, 3003 Gablitz, Austria
www.jaekro.at
บริการเทคนิคการก่อสร้าง, บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค
Bad Säckingen-Straße 2-4, 3002 Purkersdorf, Austria
สถาปนิก
Hauptpl. 11, 3002 Purkersdorf, Österreich
www.pfeil.co.at