เงื่อนไขการใช้งาน

ยินตีต้อนรับสู่เวปไซต์ของเรา หากต้องการดำเนินการค้นหาข้อมูลในเวปไซต์ต่อไป ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันธ์ในข้อตกลงในการใช้ ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทไซโบในการดำเนินการใดๆในเวปไซต์นี้ คำว่า "เรา" หรือ "ทางเรา" หมายถึงบริษัทไซโบ คำว่า "ท่าน" หมายถึงผู้ใช้ หรือผู้อ่านของเวปไซต์ของเรา ระเบียบการใช้เวปไซต์นี้ให้ผูกพันธ์กับข้อตกลงการใช้ดังจะกล่าวต่อไปนี้:

ขอบคุณที่ให้ความสนใจใช้ Cybo.

  
 

ติดตามเราเพื่ออัปเดทความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ บนเว็บไซต์