สมุดหน้าเหลืองเมืองพัทยา

%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ไทย >> จังหวัดชลบุรี >> เมืองพัทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับ เมืองพัทยา

ข้อมูลของเมือง
เมือง เมืองพัทยา
ประชากรเมือง 97296
เขตการบริหาร จังหวัดชลบุรี
ประเทศหรือภาค ไทย
ช่วงเวลา ไทย
เวลาท้องถิ่น 00:51 พ.
UTC UTC+07
รหัสโทรศัพท์ 38
รหัสไปรษณีย์ 20150
ละติจูด 12.9333
ลองติจูด 100.8833

ธุรกิจใน เมืองพัทยา

ยานยนต์
ธุรกิจต่อธุรกิจ
เครื่องแต่งกาย
การสื่อสาร
ชุมชน
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง
การศึกษา
ความบันเทิง
อาหารและการรับประทานอาหาร
บ้านและสวน
กฎหมายและการเงิน
การแพทย์
บริการส่วนบุคคล
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง
อสังหาริมทรัพย์
ชอปปิ้ง
กีฬาและกิจกรรม
การเดินทางและการขนส่ง