เทศบาลเมืองชลบุรี | รหัสโทรศัพท์

สมุดหน้าเหลืองเทศบาลเมืองชลบุรี

%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ไทย >> จังหวัดชลบุรี >> เทศบาลเมืองชลบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองชลบุรี

ข้อมูลของเมือง
เมือง เทศบาลเมืองชลบุรี
ประชากรเมือง 219164
เขตการบริหาร จังหวัดชลบุรี
ประเทศหรือภาค ไทย
ช่วงเวลา ไทย
เวลาท้องถิ่น 15:13 พฤ.
UTC UTC+07
รหัสโทรศัพท์ 33, 38
ละติจูด 13.3622
ลองติจูด 100.9835

ธุรกิจใน เทศบาลเมืองชลบุรี

Automotive เทศบาลเมืองชลบุรี

Business to Business เทศบาลเมืองชลบุรี

Community เทศบาลเมืองชลบุรี

Construction เทศบาลเมืองชลบุรี

Entertainment เทศบาลเมืองชลบุรี

Food and Dining เทศบาลเมืองชลบุรี

Home and Garden เทศบาลเมืองชลบุรี

Legal and Financial เทศบาลเมืองชลบุรี

Medical เทศบาลเมืองชลบุรี

Professional Services เทศบาลเมืองชลบุรี

Shopping เทศบาลเมืองชลบุรี

Travel and Transportation เทศบาลเมืองชลบุรี