เทศบาลนครอุดรธานี | รหัสโทรศัพท์

สมุดหน้าเหลืองเทศบาลนครอุดรธานี

%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ไทย >> จังหวัดอุดรธานี >> เทศบาลนครอุดรธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลนครอุดรธานี

ข้อมูลของเมือง
เมือง เทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรเมือง 247231
เขตการบริหาร จังหวัดอุดรธานี
ประเทศหรือภาค ไทย
ช่วงเวลา ไทย
เวลาท้องถิ่น 03:30 อ.
UTC UTC+07
รหัสโทรศัพท์ 42
ละติจูด 17.4157
ลองติจูด 102.7859

ธุรกิจใน เทศบาลนครอุดรธานี

Automotive เทศบาลนครอุดรธานี

Business to Business เทศบาลนครอุดรธานี

Construction เทศบาลนครอุดรธานี

Food and Dining เทศบาลนครอุดรธานี

Home and Garden เทศบาลนครอุดรธานี

Professional Services เทศบาลนครอุดรธานี

Travel and Transportation เทศบาลนครอุดรธานี