เทศบาลนครอุดรธานี | รหัสโทรศัพท์

สมุดหน้าเหลืองเทศบาลนครอุดรธานี

%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ไทย >> จังหวัดอุดรธานี >> เทศบาลนครอุดรธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลนครอุดรธานี

ข้อมูลของเมือง
เมือง เทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรเมือง 247231
เขตการบริหาร จังหวัดอุดรธานี
ประเทศหรือภาค ไทย
ช่วงเวลา ไทย
เวลาท้องถิ่น 01:11 อา.
UTC UTC+07
รหัสโทรศัพท์ 42
ละติจูด 17.4157
ลองติจูด 102.7859

ธุรกิจใน เทศบาลนครอุดรธานี

ธุรกิจต่อธุรกิจ