อำเภอเทิง | รหัสไปรษณีย์

สมุดหน้าเหลืองอำเภอเทิง

%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ไทย >> จังหวัดเชียงราย >> อำเภอเทิง

ข้อมูลเกี่ยวกับ อำเภอเทิง

ข้อมูลของเมือง
เมือง อำเภอเทิง
ประชากรเมือง 84507
เขตการบริหาร จังหวัดเชียงราย
ประเทศหรือภาค ไทย
ช่วงเวลา ไทย
เวลาท้องถิ่น 11:36 อ.
UTC UTC+07
รหัสไปรษณีย์ 57160
ละติจูด 19.6851
ลองติจูด 100.1946

ธุรกิจใน อำเภอเทิง

Business to Business อำเภอเทิง

Food and Dining อำเภอเทิง

Home and Garden อำเภอเทิง