รหัสไปรษณีย์ 10320, เขตห้วยขวาง

รหัสไปรษณีย์ 10320

ข้อมูล 10320
เมือง เขตห้วยขวาง
ประชากรเมือง 90185
เขตการบริหาร กรุงเทพมหานคร
ประเทศหรือภาค ไทย
รหัสการโทรระหว่างประเทศ +66
ช่วงเวลา ไทย
เวลาท้องถิ่น 05:28 พฤ.
UTC UTC+07
รหัสไปรษณีย์ 10310, 10320
ละติจูด 13.7768
ลองติจูด 100.5790