อำเภอหนองจิก | รหัสไปรษณีย์

ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ สำหรับ อำเภอหนองจิก

รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอหนองจิก

รหัสไปรษณีย์ เมือง เขตการบริหาร ประเทศหรือภาค ประชากรเมือง ช่วงเวลา เวลา UTC
94170 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไทย 11385 ไทย 21:06 จ. UTC+07
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

ชื่อเมือง เขตการบริหาร ประเทศหรือภาค ประชากรเมือง รหัสโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไทย 69278 90150
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ไทย 14863 94180
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไทย 31111 94150
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไทย 64329 94120