อำเภอบางเสาธง | รหัสไปรษณีย์

ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ สำหรับ อำเภอบางเสาธง

รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอบางเสาธง

รหัสไปรษณีย์ เมือง เขตการบริหาร ประเทศหรือภาค ประชากรเมือง ช่วงเวลา เวลา UTC
10540 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ไทย 54843 ไทย 10:57 ส. UTC+07
11130 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไทย 78305 ไทย 10:57 ส. UTC+07
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

ชื่อเมือง เขตการบริหาร ประเทศหรือภาค ประชากรเมือง รหัสโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไทย 90226 10560, 10150, 10130
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไทย 25620 10270, 24130
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไทย 141789 10520
Ban Khlong Bang Sao Thong จังหวัดสมุทรปราการ ไทย 31153 24140, 10290