มาเลเซีย | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

ข้อมูล รหัสโทรศัพท์ สำหรับ มาเลเซีย


เมืองใน มาเลเซีย

กัวลาลัมเปอร์ รหัสโทรศัพท์
ชางลุน รหัสโทรศัพท์
ปุตราจายา รหัสโทรศัพท์
รัฐมะละกา รหัสโทรศัพท์
อลอร์สตาร์ รหัสโทรศัพท์
ไซเบอร์จายา รหัสโทรศัพท์

อีกหลายเมืองใน มาเลเซีย

A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y

รหัสโทรศัพท์ ใน มาเลเซีย

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +60

รหัสโทรศัพท์ เมืองหรือเขตปกครอง เขตการบริหารหรือรูปแบบการปกครอง ประเทศหรือภาค ประชากรเมือง ช่วงเวลา เวลา UTC
10 DiGi, XOX Com Sdn Bhd, Tune Talk MVNO มือถือ มาเลเซีย
11 TM East Malaysia Service มือถือ มาเลเซีย
1110 Packet One Networks, REDtone Marketing มือถือ มาเลเซีย
1111 U Mobile มือถือ มาเลเซีย
1112 Maxis มือถือ มาเลเซีย
1113 XOX, Baraka Telecom Sdn Bhd มือถือ มาเลเซีย
1115 Tune Talk มือถือ มาเลเซีย
1116 DiGi มือถือ มาเลเซีย
1117 YTL Communications มือถือ มาเลเซีย
1118 TM มือถือ มาเลเซีย
1119 Celcom มือถือ มาเลเซีย
1120 Talk Focus Sdn Bhd มือถือ มาเลเซีย
1122 MyLink Mobile มือถือ มาเลเซีย
12 Maxis มือถือ มาเลเซีย
13 Celcom มือถือ มาเลเซีย
142 Maxis มือถือ มาเลเซีย
143 DiGi มือถือ มาเลเซีย
144 reserved มือถือ มาเลเซีย
145 Celcom มือถือ มาเลเซีย
146 DiGi มือถือ มาเลเซีย
147 Maxis มือถือ มาเลเซีย
148 Celcom มือถือ มาเลเซีย
149 DiGi มือถือ มาเลเซีย
153 B & E Wireless Mobile มือถือ มาเลเซีย
154 Celcom มือถือ มาเลเซีย
155 Celcom มือถือ มาเลเซีย
156 Celcom มือถือ มาเลเซีย
158 Broadband wireless access มือถือ มาเลเซีย
16 DiGi มือถือ มาเลเซีย
17 Maxis Hotlink มือถือ มาเลเซีย
18 Yes Broadband, U Mobile มือถือ มาเลเซีย
19 Celcom มือถือ มาเลเซีย
3 กัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 1.5 ล้าน มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
330 Klang รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 879867 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
331 Pulau Ketam มาเลเซีย
332 Hutan Melintang รัฐเประ มาเลเซีย มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
333 Klang รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 879867 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
336 Kuala Selangor รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 55887 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
338 Semenyih รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 80574 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
350 Shah Alam รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 481654 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
351 Shah Alam รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 481654 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
352 Shah Alam รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 481654 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
353 Shah Alam รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 481654 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
354 Kinrara มาเลเซีย
355 Kinrara มาเลเซีย
356 Kinrara มาเลเซีย
357 Kinrara มาเลเซีย
358 Kinrara มาเลเซีย
360 Batu Arang มาเลเซีย 22579 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
361 Genting Highlands รัฐเนกรีเซมบีลัน มาเลเซีย มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 13:15 จ. UTC+08
หน้า 1 ถัดไป